Tiks izveidots inovatīva, veselīga un videi draudzīga dzīvesveida attīstības centrs

Tiks izveidots inovatīva, veselīga un videi draudzīga dzīvesveida attīstības centrs

Jun 02, 2022

Sociālās uzņēmējdarbības atbalsta programmas ietvaros ALTUM piešķīris grantu sociālajam uzņēmumam “Brīvā skola” inovatīva, veselīga un videi draudzīga dzīvesveida attīstības centra izveidei.

Biznesa projekta mērķis (granta līgums Nr.248242/SU0000269) ir izveidot inovatīvu, veselīga un videi draudzīga dzīvesveida attīstības centru, sekmējot izglītošanu, nodarbinātību un vietējās ekonomikas stiprināšanu, veicinot izglītības un gastronomisko tūrismu, arvien vairāk popularizējot veselīgu uzturu un videi draudzīgu bezatkritumu (zero waste) dzīvesveidu, veicinot tā pieejamību.

Ieguldījums tavā nākotnē logo bloks

Izveidojot attīstības centru, tiks nodrošināta pieeja jauniem, veselīgiem produktiem, kā arī uzlabotas iedzīvotāju zināšanas, piedāvājot lekcijas, meistarklases par veselīgu, videi draudzīgu uzturu un dzīvesveidu. Labums būs jebkuram Latvijas iedzīvotājam, jo tiks vairota veselīgas vides pieejamība. Īpaši izdevīgi tas, protams, būs tuvējā apkārtnē dzīvojošajiem un ģimenēm, kas jau ir iepazinušas esošos Ikšķiles Brīvās skolas kopienas piedāvājumus.

Projekta laikā norisināsies Zaļā dzīvesveida festivāls, bio saimniecību un bezatkritumu (zero waste) tirgus, tiks izstrādāti veselīgi, beziepakojuma produkti, tiks veikta Brīvā veikala bioloģiskā sertifikācija, tiks attīstīta veikala mārketinga stratēģija, izstrādāta Brīvā veikala mājaslapa un interneta veikals. Projekta ietvaros norisināsies dažādu meistarklašu un lekciju cikls – par videi un cilvēkam draudzīgu laikmetīgu dzīvesveidu, veselīgu uzturu. 

Biznesa projekts Nr.9.1.1.3/15/I/001 tiks finansēts ar Eiropas Sociālā fonda finansējumu, izmantojot Altum piešķirto grantu un sociālā uzņēmuma “Brīvā skola” līdzdalību, apmaksājot projekta attiecināmās izmaksas.

Projekta īstenošana tika uzsākta 2022. gada jūnijā un tiks īstenota 12 mēnešu laikā. 

Projekta numurs: 9.1.1.3/15/I/001

Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”

Projekta mērķis ir: 

noteikt un pārbaudīt optimālus risinājumus sociālo uzņēmumu izveidei un attīstībai, tai skaitā darba integrācijas sociālo uzņēmumu atbalstam, lai palielinātu nodarbinātības iespējas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem, personām ar invaliditāti un personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Saistītie jaunumi