Privātuma politika

Šajā Privātuma politikā ir sniegta informācija par Jūsu personas datu apstrādi saistībā ar mūsu sniegtajiem pakalpojumiem.

Personas datu pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Brīvā skola“, juridiskā adrese Rīgas iela 175, Ikšķile, Ogres nov., LV-5052, vienotais reģistrācijas numurs: LV44103128237 (turpmāk – „mēs“, „mums“, „mūsu“).

Kontaktinformācija
Par visiem personas datu apstrādes jautājumiem ar mums varat sazināties šādos veidos:

 • Rakstot uz e-pasta adresi: info@brivaisveikals.lv
 • Zvanot pa tālruni: +371 29 407 780 vai +371 25 000 868
 • Pasta korespondences adrese: Rīgas iela 175, Ikšķile, Ogres nov., LV-5052

 

Zemāk ir sniegta informācija par personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī tiesisko pamatu.

Preču tirdzniecība un piegāde (Datu apstrādes tiesiskais pamats – piekrišana, leģitīmas intereses)

Personas dati tiek apstrādāti, lai nodrošinātu internetveikala funkcionēšanu, kā arī preču tirdzniecību un piegādi pircējiem.

Papildus personas dati var tikt apstrādāti, ja esat izveidojis reģistrētu profilu mūsu internetveikalā. Tādējādi, tiek nodrošināta personas datu glabāšana par Jūsu iepriekš veiktajiem pirkumiem.

Atgādinājums par nepabeigtu pirkumu internetveikalā (Datu apstrādes tiesiskais pamats – leģitīma interese)

Mēs Jums varam izsūtīt tehniskā atbalsta e-pastu 72h laikā no brīža, kad Jūs esat uzsācis, bet neesat pabeidzis noformēt pirkumu internetveikalā. Datu apstrādes mērķis ir  pārliecināties, ka Jūs nav skārušas tehniskas problēmas pirkuma veikšanas brīdī un, lai atsauktu preces rezervāciju.

Jaunumu saņemšana e-pastā (Datu apstrādes tiesiskais pamats – piekrišana)

Piesakoties saņemt informāciju par aktualitātēm un īpašajiem piedāvājumiem, Jūs piekrītat Jūsu e-pasta adreses apstrādei, kas nepieciešams, lai mēs varētu Jums nosūtīt aktuālu informāciju. No informācijas saņemšanas iespējams atrakstīties jebkurā brīdī.

Saziņa ar mums (Datu apstrādes tiesiskais pamats – leģitīma interese)

Kad sazināties ar mums, lai saņemtu atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, e-pastu, tālruņa numuru un citu brīvprātīgi sniegtu informāciju.

Datu uzglabāšanas ilgums

Jūsu datu glabāšanas ilgums ir atkarīgs no datu apstrādes mērķa un tiesiskā pamata, un tiek noteikts ņemot vērā:

 • Personas datu glabāšanas ilgumu, kas noteikts Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajos aktos;
 • Cik ilgi datus ir nepieciešams glabāt mūsu vai citu personu leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai, tai skaitā, lai aizsargātu mūsu tiesiskās intereses;
 • Ciktāl dati nepieciešami preču pirkuma vai piegādes izpildei un informācijas saglabāšanai par veiktajiem pirkumiem;
 • Cik ilgi ir spēkā Jūsu sniegtā piekrišana.

 

Ja esat reģistrēts lietotājs, Jūsu pirkumu vēsture var tikt glabāta, lai nodrošinātu Jums piekļuvi informācijai par veiktajiem pirkumiem.

Personas datu nodošana trešajām pusēm

Personas dati tiek nosūtīti tikai uzticamām trešajām pusēm, tikai tādā apjomā, kādā nepieciešams. Dati trešajām personām tiek nodoti tikai šādiem mērķiem:

 • Mūsu pamatdarbības nodrošināšanai, tai skaitā, IT sistēmu uzturēšanai;
 • Pakalpojumu sniegšanai, tai skaitā, piegādes pakalpojumu sniedzējiem, bankām un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem;
 • Mārketinga aktivitāšu veikšanai, tai skaitā, mārketinga aģentūrām un mārketinga e-pastu izsūtnes rīku uzturētājiem;
 • Normatīvo aktu izpildei vai pēc tiesībsargājošo iestāžu pieprasījuma;
 • Mūsu leģitīmo interešu nodrošināšanai vai aizstāvībai, kas ietver personas datu nodošanu tiesībsargājošām iestādēm, juristiem.

 

Personas datu apstrādes vieta

Jūsu personas dati var tikt nosūtīti ārpus ES/EEZ ,kad ar sīkdatņu starpniecību veicam Personas datu apstrādi, kad tas nepieciešams maksājumu administrēšanai, kā arī mārketinga nolūkos. Personas dati tiek nodoti ārpus ES/EEZ, ievērojot personas datu aizsardzības prasības un nepieciešamos pasākumus datu drošībai, tādus kā ES standartklauzulu noslēgšana ar piegādātājiem.

Plašāku informāciju par izmantotajām sīkdatnēm varat lasīt šeit.

Jūsu pienākumi un atbildība

Jūs esat atbildīgs par reģistrējoties norādīto datu pareizību, kā arī ar lietotāja reģistrācijas datiem, www.brivaisveikals.lv interneta veikalā veiktajām darbībām un sekām, kas izriet no nepatiesas informācijas sniegšanas, tajā skaitā, bet ne tikai, norādot nepareizu piegādes adresi vai mobilā telefona numuru.

Jūsu pienākums ir nekavējoties paziņot mums, ja reģistrācijas dati ir nonākuši trešo personu rīcībā.

www.brivaisveikals.lv lietotāju tiesības:
Jūsu privātums mums ir svarīgs, tādēļ, vēlamies, lai darbības ar Jūsu datiem Jums būtu pārredzamas un saprotamas.

Jums ir tiesības:

 • Saņemt informāciju par datiem, kurus mēs apstrādājam;
 • Pieprasīt labot personas datus;
 • Atsaukt iepriekš sniegtu piekrišanu;
 • Iebilst pret datu apstrādi, ja apstrāde ir pamatota ar leģitīmajām interesēm;
 • Pieprasīt izdzēst datus (tiesības tikt aizmirstam);
 • Pieprasīt ierobežot datu apstrādi;
 • Uz datu pārnesamību.

 

Ja Jūs uzskatāt, ka mēs apstrādājam Jūsu datus, pārkāpjot personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības, mēs aicinām vērsties tieši pie mums. Mēs ticam, ka mums izdosies kliedēt visas Jūsu šaubas, apmierināt lūgumus un novērst mūsu pieļautās kļūdas, ja tādas būs.

Ja Jūs nebūsiet apmierināts ar mūsu piedāvātajiem risinājumiem vai mēs, Jūsuprāt, neveicam nepieciešamās darbības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv).

www.brivaisveikals.lv patur tiesības jebkurā laikā un apmērā veikt izmaiņas Privātuma politikas aprakstā. Ja Jums ir kādi papildus jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums: info@brivaisveikals.lv.

Privātuma politikā pēdējo reizi izmaiņas veiktas 2023. gada 29. aprīlī.